Books

เรอา กาลเวลา มนตราแห่งรัก

เรอา… ลูเซียส… เพื่อให้ผู้เป็นที่รักได้กลับสู่ดินแดนงดงาม

นางยอมพลีวิญญาณ…ยินดีแม้ต้องดับสูญชั่วกาล และเขา…เพียงเพื่อจะได้นางคืนมา

อดีตเทวทูตยินยอมก้าวสู่ดินแดนโลกันตร์ ครองบัลลังก์เป็นราชาแห่งความตาย
พระเป็นเจ้าทรงสัญญา สิ่งที่หวังจะเป็นจริงหากเขายอมเข้ารับภารกิจแห่งสรวงสวรรค์

ผ่านมานับหลายร้อยปี… เขาจะได้นางกลับไปเคียงคู่ดังสัญญา …

เรอา…กาลเวลา…มนตราแห่งรัก… มนตราแห่งรักผูกพันสองดวงใจ…เนิ่นนานเพียงไหน
เมื่อการรอคอยสิ้นสุด นิรันดรแห่งรักจะคอยอยู่ให้ได้มาเคียงข้างกันตราบนานเท่านาน

You Might Also Like

    error: Content is protected !!