Books

ลานแก้ว…มันตรา

เจ้าวงษ์ตะวัน… บุรุษผู้จากลาไปยังแดนไกล หากรักในเวียงมันตราที่หมายมั่นจะกลับมาครอง

และผูกใจไว้กับนางผู้เป็นดั่งแก้วแห่งเมือง ผู้ที่จะมายืนเคียงเขาในกาลข้างหน้า

เจ้าอุปราชแสนเมืองมาย… อีกบุรุษหนึ่งผู้สิเน่หาในสตรีอันมิควรแตะต้อง
ความรักครั้งนี้ใหญ่หลวงเกินหักห้าม เขาได้แต่เฝ้ารอ… รอให้ถึงวันของเขา

เจ้านางน้อยแสงดารา… นางผู้งามเพียบพร้อมทั้งกายใจ หวังคอยเพียงเวลาแห่งการคืนมา
ของผู้ที่เฝ้ารอ หากเมื่อไม่เป็นดังหวัง จึงมีสองทางที่จำต้องเลือกเดิน

‘นางน้อยแสงดารา ยามคิดถึงบ้าน พี่ก่คิดถึงน้อง และยามคิดถึงน้อง พี่ก่คิดถึงบ้านเช่นกัน’
คำรักนี้จักดังก้องอยู่กลางใจ แลดังไปทั่วลานแก้ว… แห่งเวียงมันตรา

You Might Also Like

    error: Content is protected !!