Books

ลานแก้ว…มันตรา

C_Montra(1)

เจ้าวงษ์ตะวัน… บุรุษผู้จากลาไปยังแดนไกล หากรักในเวียงมันตราที่หมายมั่นจะกลับมาครอง

และผูกใจไว้กับนางผู้เป็นดั่งแก้วแห่งเมือง ผู้ที่จะมายืนเคียงเขาในกาลข้างหน้า

เจ้าอุปราชแสนเมืองมาย… อีกบุรุษหนึ่งผู้สิเน่หาในสตรีอันมิควรแตะต้อง
ความรักครั้งนี้ใหญ่หลวงเกินหักห้าม เขาได้แต่เฝ้ารอ… รอให้ถึงวันของเขา

เจ้านางน้อยแสงดารา… นางผู้งามเพียบพร้อมทั้งกายใจ หวังคอยเพียงเวลาแห่งการคืนมา
ของผู้ที่เฝ้ารอ หากเมื่อไม่เป็นดังหวัง จึงมีสองทางที่จำต้องเลือกเดิน

‘นางน้อยแสงดารา ยามคิดถึงบ้าน พี่ก่คิดถึงน้อง และยามคิดถึงน้อง พี่ก่คิดถึงบ้านเช่นกัน’
คำรักนี้จักดังก้องอยู่กลางใจ แลดังไปทั่วลานแก้ว… แห่งเวียงมันตรา

You Might Also Like

error: Content is protected !!