Books

ทะเลดาวในใจ

เมื่อน้องสาวสุดที่รักละทิ้งฐานันดรเพื่อความรัก

จึงกลายเป็นการจุดเพลิงโทสะให้แก่เจ้าชายโมราฟ ซามิล อัลอัสซาร์
ให้ทวงคืนในสิ่งที่มีค่าทัดเทียมกัน!!!

หากพอเวลาผ่านไป… เมื่อได้รู้ถึงอัธยาศัยที่แท้จริงของสตรีผู้นั้น ‘มารีน’
ความผูกพันจึงถักทอก่อเกิดบนผืนทะเลทรายสีทอง ท่ามกลางทะเลดาว…

กว่าเมือหนึ่งคือฟ้า อีกหนึ่งคือดิน และทั้งสองก็ดูห่างไกลกันเหลือเกิน
ความรักจึงดูเหมือนไม่มีทางจะเป็นไปได้
หากคำพูดที่ว่า ‘เมื่อเจ้าได้พบคนที่หัวใจเจ้าบอกว่าใช่
เจ้าจะไม่สนใจอีกเลยว่าเลือดของเขาเป็นสีอะไร’ นั่นคือสิ่งย้ำเตือน

ฟ้าและดินจะต้องทำเช่นไร จึงจะเชื่อมระยะทางอันแสนไกลนั้นมาบรรจบพบกัน

You Might Also Like

    error: Content is protected !!